Disaster Science and Engineering
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
e-ISSN 2149-7249 | Yayın Aralığı İlkbahar , Sonbahar | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Emrah DOĞAN | http://www.disasterengineering.com


Disaster Science and Engineering (DSE) açık erişim politikasına sahip hakemli bir uluslararası bilimsel dergidir. DSE'de yayınlanan araştırmalar geniş bir kitleye, afet tespiti, izlenmesi ve modellemesi ilgili konularda bilgi paylaşımı yapmaktadır. 2015 yılında kurulmuş olan Disaster Science and Engineering yılda iki kez düzenli olarak yayınlanmakta olup yayınlanacak makalelerden gönderim ve yayım ücreti talep etmemektedir.

Disaster Science and Engineering (DSE)'nin kapsamı atmosferik, meteorolojik ve klimatolojik afetler, deniz, okyanus ve kıyı afetleri, hidrolojik afetler, deprem, heyelan, kaya düşmesi, çığ, fırtına, erozyon, kuraklık, yangın, biyolojik afetler (salgın hastalıklar ve böcek istilası gibi), afet yönetimi, erken uyarı sistemleri,atık yönetimi (katı, tıbbi ve tehlikeli atık), havza ve su kalitesi yönetimi, çevresel etki değerlendirme, vb. konulardır.

Makale şablonu aşağıdaki bağlantıdan indirilebilir.

Makale Şablonu (.docx)

Telif hakkı devir formu aşağıdaki bağlantıdan indirilebilir.

Telif Hakkı Devri Formu

Lisans Türü: CC BY-NC-SA 4.0

Disaster Science and Engineering

e-ISSN 2149-7249 | Yayın Aralığı İlkbahar , Sonbahar | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Emrah DOĞAN | http://www.disasterengineering.com
Kapak Resmi


Disaster Science and Engineering (DSE) açık erişim politikasına sahip hakemli bir uluslararası bilimsel dergidir. DSE'de yayınlanan araştırmalar geniş bir kitleye, afet tespiti, izlenmesi ve modellemesi ilgili konularda bilgi paylaşımı yapmaktadır. 2015 yılında kurulmuş olan Disaster Science and Engineering yılda iki kez düzenli olarak yayınlanmakta olup yayınlanacak makalelerden gönderim ve yayım ücreti talep etmemektedir.

Disaster Science and Engineering (DSE)'nin kapsamı atmosferik, meteorolojik ve klimatolojik afetler, deniz, okyanus ve kıyı afetleri, hidrolojik afetler, deprem, heyelan, kaya düşmesi, çığ, fırtına, erozyon, kuraklık, yangın, biyolojik afetler (salgın hastalıklar ve böcek istilası gibi), afet yönetimi, erken uyarı sistemleri,atık yönetimi (katı, tıbbi ve tehlikeli atık), havza ve su kalitesi yönetimi, çevresel etki değerlendirme, vb. konulardır.

Makale şablonu aşağıdaki bağlantıdan indirilebilir.

Makale Şablonu (.docx)

Telif hakkı devir formu aşağıdaki bağlantıdan indirilebilir.

Telif Hakkı Devri Formu

Lisans Türü: CC BY-NC-SA 4.0
Cilt 6 - Sayı 2 - 15 Ara 2020
 1. Comparison of flood discharge calculated by different statistical distribution functions and software
  Sayfalar 1 - 7
  Tülay EKEMEN KESKİN, Emrah DOĞAN, Osman SÖNMEZ, Hatice Betül UMARUSMAN, Pinar SPOR, Meisam BADFAR, Halil İbrahim ÇETİNER, Packialakshmi S
 2. Sentinel-1 Uydusu ile Konya Karapınar İlçesi Bölgesel Çökme Analizi
  Sayfalar 8 - 15
  Asena KARSLIOĞLU, Mehmet Hanifi ALKAYIŞ, Kaan KALKAN, Mehmet İnanç ONUR
 3. A Research in Buildings in the Meaning of Fire Safety: The Case of Samsun
  Sayfalar 16 - 26
  Alper BODUR
Creative Commons License