Hakkında

Disaster Science and Engineering (DSE) açık erişim politikasına sahip hakemli bir uluslararası bilimsel dergidir. DSE'de yayınlanan araştırmalar geniş bir kitleye, afet tespiti, izlenmesi ve modellemesi ilgili konularda bilgi paylaşımı yapmaktadır. 2015 yılında kurulmuş olan Disaster Science and Engineering yılda iki kez düzenli olarak yayınlanmakta olup yayınlanacak makalelerden gönderim ve yayım ücreti talep etmemektedir.

Disaster Science and Engineering (DSE)'nin kapsamı atmosferik, meteorolojik ve klimatolojik afetler, deniz, okyanus ve kıyı afetleri, hidrolojik afetler, deprem, heyelan, kaya düşmesi, çığ, fırtına, erozyon, kuraklık, yangın, biyolojik afetler (salgın hastalıklar ve böcek istilası gibi), afet yönetimi, erken uyarı sistemleri,atık yönetimi (katı, tıbbi ve tehlikeli atık), havza ve su kalitesi yönetimi, çevresel etki değerlendirme, vb. konulardır.

Makale şablonu aşağıdaki bağlantıdan indirilebilir.

Makale Şablonu (.docx)

Telif hakkı devir formu aşağıdaki bağlantıdan indirilebilir.

Telif Hakkı Devri Formu

Lisans Türü: CC BY-NC-SA 4.0