Amaç ve Kapsam

Disaster Science and Engineering (DSE), insan kaynaklı ve doğa kaynaklı afetler ve bunlara sebep olan olayların bilim ve mühendislik ilkeleri ışığında incelendiği çalışmaları açık erişim politikasıyla bilim insanlarına ulaştırmayı hedeflemektedir.

Disaster Science and Engineering (DSE)'nin kapsamı deprem, heyelan, kaya düşmesi, hidrolojik, atmosferik, meteorolojik ve klimatolojik afetler, deniz, okyanus ve kıyı afetleri, çığ, fırtına, erozyon, kuraklık, yangın, biyolojik afetler (salgın hastalıklar ve böcek istilası gibi), afet yönetimi, erken uyarı sistemleri,atık yönetimi (katı, tıbbi ve tehlikeli atık), havza ve su kalitesi yönetimi, çevresel etki değerlendirme vb. konulardır.