Cilt: 7 - Sayı: 1, 24.12.2021

Yıl: 2021

Disaster Science and Engineering (DSE), insan kaynaklı ve doğa kaynaklı afetler ve bunlara sebep olan olayların bilim ve mühendislik ilkeleri ışığında incelendiği çalışmaları açık erişim politikasıyla bilim insanlarına ulaştırmayı hedeflemektedir.

Disaster Science and Engineering (DSE)'nin kapsamı deprem, heyelan, kaya düşmesi, hidrolojik, atmosferik, meteorolojik ve klimatolojik afetler, deniz, okyanus ve kıyı afetleri, çığ, fırtına, erozyon, kuraklık, yangın, biyolojik afetler (salgın hastalıklar ve böcek istilası gibi), afet yönetimi, erken uyarı sistemleri,atık yönetimi (katı, tıbbi ve tehlikeli atık), havza ve su kalitesi yönetimi, çevresel etki değerlendirme vb. konulardır.

Yayıncılıkta Etik

DSE, yayıncılıktaki her seviyedeki etik değerlere dikkat etmektedir. Dergiye gönderilen tüm makaleler, uluslararası kabul görmüş etik kılavuzları dikkate alınarak hazırlanmalıdır. Yazar(lar) Etik yayınlama hakkında daha fazla bilgi için Ethichs Yayın Komitesi (COPE) web sitesinden (https://publicationethics.org) ulaşabilir.


Gönderilen tüm makaleler iThenticate intihal tespit sistemi kullanılarak intihal açısından kontrol edilmektedir. Benzerlik oranı yüksek olan makaleler, inceleme ve yayın için dikkate alınmayacaktır.


Dil

• Makaleler Türkçe veya İngilizce olarak hazırlanmalıdır.

• Yazımda yalın, basit ve edilgen cümleler kullanılmalıdır.


Şablonlar

Makale şablonu aşağıdaki bağlantıdan indirilebilir.

Makale Şablonu (.docx)

Telif hakkı devir formu aşağıdaki bağlantıdan indirilebilir.

Telif Hakkı Devri Formu


Sayfa Düzeni

Makaleler örnek makale formatına uygun olarak hazırlanmalıdır.

Yazar(lar), makalenin her bölümü için (örneğin, başlık, özet, anahtar kelime vb.) aşağıda açıklanan özel stilleri kullanmalıdır.

Yazar(lar), makalenin başlığı, özeti ve anahtar kelimelerinin hem Türkçe hem İngilizcesini yazmalıdır.

Makalenin özet bölümü 100 ile 300 kelime arasında olmalıdır.

Paragraflar, girintiyle başlamamalıdır.

Yazarın tam adı / adları belirtilmelidir. Ek olarak, tüm yazarların e-posta adresleri, kurum bilgileri ve ORCID bilgileri verilmelidir. Sorumlu yazarın telefon numarası yazılmalıdır.

Anahtar kelimeler kalın bir "Anahtar Kelimeler" başlığı ile başlamalı ve altı anahtar kelimeyi geçmemelidir. Her anahtar kelime virgül sembolüyle ayrılmalıdır.

Atıflar Chicago Manual of Style 16th Edition stilinde verilmelidir. Yazarlar makalelerini hazırlarken atıf yönetimi uygulamalarından/araçlarından yardım alabilirler. Atıf bölümünün başlığı “Referanslar” olmalıdır.

Metin içinde alıntılar (Doğan et. al.2009; Ateş et. al. 2019; Göktepe and Keskin, 2018; Keskin, 2013) gibi yazılmalıdır.

Denklemler ortalanmış olarak hizalanmalıdır. Denklem numarası parantez içine yazılmalı ve denklemin sağ tarafına yazılmalı, sayfanın sağ tarafına hizalanmalıdır. Denklemler, “Denklem 1'de görüldüğü gibi” veya “Denklem 3 ve 4'te görüldüğü gibi” gibi tam adlarıyla belirtilmelidir.

Tablolar sayfada ortalanmalıdır. Tablo numarası ve başlığı, tablonun üst tarafına yazılmalıdır. Tablolar, “Tablo 1'de görüldüğü gibi” veya “Tablo 3 ve 4'te görüldüğü gibi” gibi tam adlarıyla belirtilmelidir.

Şekiller sayfada ortalanmalıdır. Şekil numarası ve başlığı şeklin alt tarafına yazılmalıdır. “Şekil 1'de görüldüğü gibi” veya “Şekil 3 ve 4'te görüldüğü gibi” gibi tam adlarıyla belirtilmelidirler.