Yazım Kuralları

Yayıncılıkta Etik

DSE, yayıncılıktaki her seviyedeki etik değerlere dikkat etmektedir. Dergiye gönderilen tüm makaleler, uluslararası kabul görmüş etik kılavuzları dikkate alınarak hazırlanmalıdır. Yazar(lar) Etik yayınlama hakkında daha fazla bilgi için Ethichs Yayın Komitesi (COPE) web sitesinden (https://publicationethics.org) ulaşabilir.


Disaster Science and Engineering (DSE) Dergisi, dergide yayımlanacak makalelerdeki intihalleri tespit etmek amacıyla iThenticate ve/veya Turnitin İntihali Engelleme Programını kullanmaktadır. Yayından önce tespit edilen intihallerin %20’nin üstünde çıkması halinde, makale hakem değerlendirme süreci başlatılmadan reddedilmektedir Bir makale, benzerlik oranı %20'nin altında çıkmasına rağmen akademik yöntem ve etiğe aykırı ise, kaynak gösteriminde tutarsızlık, amaçlı yanlışlık ya da sahtecilik gösteriyorsa benzerlik oranına bakılmaksızın reddedilir veya yeniden yazılması istenir. Makale ile birlikte benzerlik raporu da yüklenmelidir.


Dil

• Makaleler Türkçe veya İngilizce olarak hazırlanmalıdır.

• Yazımda yalın, basit ve edilgen cümleler kullanılmalıdır.


Şablonlar

Makale şablonu aşağıdaki bağlantıdan indirilebilir.

Türkçe Makaleler için Makale Şablonu (.docx)

İngilizce Makaleler için Manuscript Template (.docx)


Telif hakkı devir formu aşağıdaki bağlantıdan indirilebilir.

Telif Hakkı Devri Formu


Makalelerde, Sonuç kısmından sonra ve Kaynaklar kısmından önce mutlaka, sırasıyla Çıkar Çatışması ve Yazar Katkısı kısımları bulunmalıdır. Bu kısımların içeriği makalenin ilk gönderimi sırasında ilave olarak gönderilen Çıkar Çatışması Bildirim Formu ve Yazar Katkısı Bildirim Formu içerisinde yazarlar tarafından belirtilen bilgilere uygun bir şekilde oluşturulmalıdır. Makaledeki Çıkar Çatışması ve Yazar Katkısı kısımları oluşturulurken “şablon makale” deki formata uyulması gerekmektedir.


Sayfa Düzeni

Makaleler örnek makale formatına uygun olarak hazırlanmalıdır.

Yazar(lar), makalenin her bölümü için (örneğin, başlık, özet, anahtar kelime vb.) aşağıda açıklanan özel stilleri kullanmalıdır.

Yazar(lar), makalenin başlığı, özeti ve anahtar kelimelerinin hem Türkçe hem İngilizcesini yazmalıdır.

Makalenin özet bölümü 100 ile 300 kelime arasında olmalıdır.

Paragraflar, girintiyle başlamamalıdır.

Yazarın tam adı / adları belirtilmelidir. Ek olarak, tüm yazarların e-posta adresleri, kurum bilgileri ve ORCID bilgileri verilmelidir. Sorumlu yazarın telefon numarası yazılmalıdır.

Anahtar kelimeler kalın bir "Anahtar Kelimeler" başlığı ile başlamalı ve altı anahtar kelimeyi geçmemelidir. Her anahtar kelime virgül sembolüyle ayrılmalıdır.

Atıflar Chicago Manual of Style 16th Edition stilinde verilmelidir. Yazarlar makalelerini hazırlarken atıf yönetimi uygulamalarından/araçlarından yardım alabilirler. Atıf bölümünün başlığı “Referanslar” olmalıdır.

Metin içinde alıntılar (Doğan et. al.2009; Ateş et. al. 2019; Göktepe and Keskin, 2018; Keskin, 2013) gibi yazılmalıdır.

Denklemler ortalanmış olarak hizalanmalıdır. Denklem numarası parantez içine yazılmalı ve denklemin sağ tarafına yazılmalı, sayfanın sağ tarafına hizalanmalıdır. Denklemler, “Denklem 1'de görüldüğü gibi” veya “Denklem 3 ve 4'te görüldüğü gibi” gibi tam adlarıyla belirtilmelidir.

Tablolar sayfada ortalanmalıdır. Tablo numarası ve başlığı, tablonun üst tarafına yazılmalıdır. Tablolar, “Tablo 1'de görüldüğü gibi” veya “Tablo 3 ve 4'te görüldüğü gibi” gibi tam adlarıyla belirtilmelidir.

Şekiller sayfada ortalanmalıdır. Şekil numarası ve başlığı şeklin alt tarafına yazılmalıdır. “Şekil 1'de görüldüğü gibi” veya “Şekil 3 ve 4'te görüldüğü gibi” gibi tam adlarıyla belirtilmelidirler.